OHUTUSKAARTIDE UUENDAMINE

Vastavalt REACH määrusele peab ohtliku toote kohta esitama nõuetekohase ohutuskaardi.
Ohutuskaardi peab koostama tootja, kuid tarnija vastutab nõuetekohase ohutuskaardi olemasolu eest. Ohutuskaarti on vaja uuendada ka niipea, kui ilmneb riskijuhtimismeetmeid mõjutada võiv või ohtusid käsitlev uus info, pärast autoriseeringut või selle andmisest keeldumist või pärast piirangu kehtestamist.
Vaatame üle ohutuskaarte ja viime sisse parandusi vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Alates 2010. aastast on kehtivad uue vormi ja sisuga ohutuskaardid.

Uuendame ohutuskaarte:

  • eesti keeles ja inglise keeles;
  • esitatud andmete põhjal.

Ülevaatamise hinnad algavad 70 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõltub ohutuskaardi keerukusest. Hulgi on võimalik teha hinnasoodustust.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.