MÄRGISTUSE TEKSTI TÕLKIMINE

Toote märgistus ehk etikett on tarbijatele mõeldud vahend ainete ja segudega seotud ohtudest teavitamiseks, kuid sellega võib juhtida ka töötajate tähelepanu põhjalikumale teabele, mis on esitatud toodete ohutuskaartidel. Märgistusel täpsustatakse kasutatavaid elemente ohupiktogrammide, tunnussõnade, ohulausete ja hoiatuslausete näol.

Märgistuse tekst peab olema Euroopa Liidu ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse. Eestis turule viidava toote märgistuse tekst peab olema eesti keeles. 

Tõlgime märgistuse tekste:

  • eesti-inglise;
  • inglise-eesti; 
  • saksa-eesti;
  • soome-eesti.

Võtame aluseks kemikaaliohutuse alaste õigusaktide ja terminite ametlikud tõlked.

Lisateenusena tõlkimisele võime vajadusest tulenevalt anda soovitusi märgistuselementide uuendamiseks vastavalt kehtivatele nõuetele.

Hind sõtlub tähemärkide arvust – 1800 tähemärki ~50 eurot. Hulgi etikettide tõlkimisel on võimalik teha hinnasoodustust.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.