KOKKUPUUTESTSENAARIUMITE TÕLKIMINE

Kokkupuutestsenaarium - tingimuste, sealhulgas käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kogum, mis kirjeldab aine valmistamist või kasutamist selle elutsükli vältel ning seda, kuidas tootjad või importijad ohjavad või soovitavad allkasutajatel ohjata selle kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga.

REACH määruse alusel registreeritud aine ohutuskaardile tuleb kaasata lisana kokkupuutestsenaarium(id), sealhulgas riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused.

Kuna ohutskaart tuleb Eestis aine turule viimiseks esitada eesti keeles, siis samuti peab olema kokkupuutestsenaarium tõlgitud eesti keelde. 

Tõlgime kokkupuutestsenaariumi tekste:

  • eesti-inglise;
  • inglise-eesti. 

Hind sõtlub tähemärkide arvust – 1800 tähemärki ~80 eurot.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.