OHUTUSKAARTIDE TÕLKIMINE

Ohutuskaardil (SDS – Safety Data Sheet) on toodud info kemikaali inimese tervise ja keskkonna ohtudest ja ohutust käitlemisest. Ohutuskaardi info on mõeldud toote kasutajatele ja selle käitlejatele.
Ohutuskaart tuleb esitada Euroopa Liidu nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kus kemikaal või toode turule viiakse. Eestis turule viidava toote ohutuskaart peab olema eesti keeles. 

Tõlgime ohutuskaarte:

  • eesti-inglise;

  • inglise-eesti;

  • saksa-eesti;

  • soome-eesti;

  • rootsi-eesti;

kokkuleppel teistest Euroopa Liidu keeltest ja vene keelest eesti keelde.

Võtame aluseks kemikaaliohutuse alaste õigusaktide ja terminite ametlikud tõlked. 

Lisateenusena tõlkimisele võime vastavalt vajadusele uuendada tõlke käigus ohutuskaardi vormi ja sisu vastavalt kehtivatele nõuetele.

Ühe kaardi tõlkimise hinnad algavad 80 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõltub ohutuskaardi keerukusest. Hulgi tõlkimisel on võimalik teha hinnasoodustust.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.