OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMINE

Koostame ohutuskaarte vastavalt Euroopa Liidus ohutskaartidele kehtivatele nõuetele.

Koostame ohutuskaarte:

  • eesti keeles;
  • inglise keeles;
  • info põhjal, mille ettevõtte meile esitab;
  • Eesti või Euroopa turule.

Ohutuskaart koostatakse vastavalt REACH-määruse II lisale, mille nõudeid on viimati muudetud omisjoni määrusega (EL) 2015/830.

Ettevõte, kes toob Eesti turule kemikaale või tooteid, mis sisaldavad kemikaale, peab esitama kemikaali või toote saajale ohutuskaardi.

Ohutuskaart koostatakse ohtlikele kemikaalidele ja ohtlikke kemikaale sisaldavatele toodetele ning teatud tingimustel ka mitteohtlikele kemikaalidele ja toodetele.

Ohutuskaardi koostamiseks on vaja infot toote klassifikatsiooni ja ohtlike koostisainete kohta ning mõjust inimese tervisele ja keskkonnale. Lisaks infot esmaabi- ja tulekustutusmeetmete, töökeskkonna ohutusnõuete ja käitlemise ning ladustamise kohta. Toote kohta peab olema toodud ka veel füüsikalised ja keemilised omadused, püsivus ja reaktsioonivõime info. Peab välja tooma ka jäätmekäitluse ja transpordinõuete info. 

Koostamise hinnad algavad 90 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõtlub ohutuskaardi keerukusest ja info hulgast. Hulgi on võimalik teha hinnasoodustust.

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.